stavkirkjeOye
stavkirkjeOye
Vivaldi
1.oktober 2016, Elisabeth Sparstad ved Øye stavkirkje        musikk fra Vivaldi
Film fra: Marcel Tito   (NL FaceBook forvalter av: "Pasjon til Norge"  passie voor Noorwegen)
GoogleMapsLogo